måndag 21 november 2016

Skrivarworkshop II: Jag skriver i dina ord

I den andra av de tre workshopparna som latin skriver arrangerade i samband med "Jag skriver i dina ord" experimenterade vi med "Mash up"-teknik.

Linnéa och Mårten hade förberett textmaterial i form av ett knippe naturlyriska texter av Wordsworth, Goethe och Thomas Thorild, samt ett knippe ytterst torra instruktionstexter för så vitt skilda saker som fotoframkallning och hur man gör en korrekt golfswing.

Alla fick välja en text av var sort och därefter skapade vi poesi av det spretiga och ibland också motsägelsefulla ordmaterialet.

Vi arbetade också med att berätta med hjälp kommentarer och fotnoter vilket för en del av deltagarna gav mycket spännande resultat!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar