måndag 19 september 2016

Skrivarworkshop I: Jag skriver i dina ord


Som en del av skolans deltagande i "Jag skriver i dina ord" arrangerade Latin skriver tre stycken workshoppar. i kreativt skrivande.

Den första, som förhåll sig mycket fritt till tävlingen, gick av stapeln den 19 september och var uppdelad i två sektioner.

I den första skrev vi poesi utifrån skolans centrala dokument såsom utrymningsplanen, planen mot kränkande behandling och liknande. Det hände mycket spännande saker när ett i grunden sakligt och opersonligt språk lyftes upp och gavs poetiska vingar

I den andra skrev vi poesi utifrån bilder och foton och lät visuella motiv och stämningar kläs i språklig dräkt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar